Proiect de ȚARĂ, proiect de NEAM…

Toată lumea vorbește de necesitatea unui „proiect de țară” pentru următoarea sută de ani! Frumos, adevărat, credibil, așa este, avem nevoie  urgent de un proiect de țară, dar mai avem nevoie de ceva! Ne trebuie, la fel de  urgent, poate chiar înaintea proiectului de țară și un proiect credibil, la fel de special și necesar și de un „proiect de NEAM”, un proiect nou de Neam românesc trezit la viață, la bucuria înfăptuirii, la dorința afirmării… 

Dacă pentru „proiectul de țară” avem deja un model, și anume România Mareș, așa cum a fost ea înfăptuită la 1 Decembrie 1918, pentru „proiectul de Neam” ar trebui să mergem la niște modele ceva mai timpurii, la modelul acelui Neam care a conștientizat nevoia unei Unități de Neam, a unei Ridicări de Neam din toate umilințele unor timpuri istorice potrivnice, dușmănoase și mereu exploatatoare și, dincolo de orice, avem nevoie de o puternică și conștientă asumare  a unei Demnități de Neam… 

Dacă Țara poate ajunge în granițele sale firești cu destulă ușurință, reconstrucția unui Neam este ceva mai greu de realizat! 

Lovit mereu de neajunsurile timpului, aruncat prin toate interesele de moment ale mai-marilor zilei, așezat în zonele de conflict sângeros în interes meschin , de cele mai multe ori, trădat, mințit, jefuit de bunurile sale, umilit de toți neaveniții unei lumi dușmănoase, lăsat mereu în spatele altor interese ale altor neamuri, Neamul românesc și-a uitat măreția avută și impusă lumii înconjurătoare de-a lungul istoriei ceva mai vechi.

 Vândut, revândut, cucerit și mereu uitat de puternicii zilei, Neamul românesc continuă să îndure și azi umilințele de neînțeles la care, mai-marii actualei Europe îl supun!

 Numai pentru Neamul românesc s-a inventat M.C.V-ul, numai pentru Neamul românesc există interdicții de tot felul, numai pentru români libertatea de mișcare prin Europa este încă un lux greu de atins! 

 Așa-zisul spațiu Schengen ne este interzis, deși ne-am cucerit dreptul să fim acolo cu îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de cei mari!

 Ne-am securizat granițele cu toate tehnologiile occidentului, ne-am pregătit armata să stea de pază la granițe, ne-am școlit administrația, dar…

Țări mici, cu influență în Europa ne joacă încă pe degetele unei politici mincinoase, nedrepte și umilitoare!

Partid istoric, cu demnitatea câștigată prin sacrificiul unor oameni făuritori de Neam și Țară,  P.N.Ț.C.D.-ul vine să se implice profund în dezideratul celor două construcții de mari proiecte, ce trebuie urgent construite, dacă vrem să fim din nou așezați la masa celor ce se înfruptă deja din bucatele acestui pământ!

 Proiectul României Mari și proiectul revitalizării unui Neam românesc demn de înaintașii săi ne sunt mai necesare decât aerul, mai necesare decât apa, mai necesare decât viața, dacă altfel nu se poate…

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Leave a Reply

Desfășurător