MĂRUNTUL nostru- MARELE ORGOLIOS…

Nu-i mai dau și alt  nume! Aș intra în zona pleonasmului!

Fiecare știe la cine mă refer, fiecare român știe cine este și cine răspunde la numele  „Măruntul nostru -Marele orgolios”!…

Este de datoria noastră să-i spunem distinsului domn, că funcția pe care o ocupă temporar , a fost și este primită prin votul nostru direct și responsabil, că i-am oferit-o cu drag, cu speranța că poate fi omul providențial, Omul care să se așeze deasupra intereselor de grup, de partide politice, de scenarii și scenarite distrugătoare pentru Interesul general al Națiunii române!

L-am vrut Omul nostru împotriva celor ce nu sunt cu noi, l-am vrut Omul Țării împotriva celor ce nu sunt cu Țara, l-am vrut Omul reformator, iubitor de drept și dreptate, omul care să înțeleagă rosturile majore ale civilității noi, Europene, în care tocmai ne-am integrat…

L-am votat cu gândul la Carol –I-, cu gândul la Marele și de vrednică pomenire Ferdinand Întregitorul, l-am votat pentru a ne scoate din mărunta mentalitate dâmbovițeană și a ne plasa, cu răbdare, migală specifică neamului său și înțelegere perfectă a intereselor Neamului nostru, într-o altă lume, în lumea deschisă respectului pentru OM, pentru drepturile Omului, pentru interesele legitime ale Omului…

L-am votat cu toată familia, cu toate cunoștințele mele, l-am votat ca pe un „așteptat din altă lume”, ca pe un izbăvitor din mocirla politică în care trăim de la Revoluție încoace!

L-am votat pentru că, într-o admirabilă „contră” electorală, i-a spus contracandidatului său, că nu poate fi mojic, că mai bine renunță la funcție decât să se coboare într-un conglomerat al mizeriei politicianiste, decât să se lase prins într-un vocabular de joasă speță, într-un comportament josnic, nespecific unui om politic responsabil!

L-am vota cu toată inima, toată încrederea, toată speranța într-un schimbător de paradigmă politică, de drum politic, de  civilitate politică și socială!

L-am votat să scoată Țara din anonimatul în care se află, să scoată Neamul românesc dintr-o aparentă boală a supușeniei față de oricine și de orice, pentru ridicarea demnității fiecăruia dintre noi, acolo unde poate fi ridicată, dacă mai poate fi ridicată vreodată…

Acum, după expirarea unui Mandat de Conducător, ce constat?

Constat că omul votat de mine  era de fapt un mărunt profesoraș de liceu dintr-un orășel de provincie, atât de mărunt, șters, incolor și fad, că nici nu a reușit să pătrundă în clădirea destinată de Statul român unei astfel de demnități!

Și, dacă bietul om n-a reușit nici să se apropie de Tronul conducătorului, se înțelege că nimic din visele și voințele mele n-au putut fi realizate de distinsul meu votat!

Am constatat cu mirare, durere și chiar furie, că bietul Om este atât de Mărunt în gândire, încât nu știe să deosebească un „drept” și o „obligație” cetățenească, nu știe cu ce se mănâncă libertatea individuală, cum se apără, cum se ocrotește, cine este chemat să facă actul de justiție juridică și justiție socială, cine este chemat să apere interesele Statului, ale cetățeanului, interesele Neamului, ale minorităților, cine este chemat să aplice în spiritul Legii și numai al legii, dreptatea socială de care este atâta nevoie într-o Țară ca a noastră!

Am votat să scăpăm Țara de hachițele unui marinar și am dat peste hachițele unui mărunt primar de orășel provincial…

Am votat cu gândul la o salvare socială prin aplicarea unei culturi de stil cazon, germanic, și am dat peste un leneș de cea mai crasă nesimțire…

Am votat un posibil „DOMN” și am primit un monument de tăcere, de neimplicare socială, de nepăsare națională, de lipsă de respect pentru năzuințele unui Neam întreg!

Am votat un posibil înțelept și am primit pentru patru ani, cel mai desăvârșit monument al „Măruntului nostru-Marele Orgolios” din câte mi-a fost dat să văd vreodată!

Trist, neajutorat de nimeni, fără perspectiva de a mai vedea vreo ieșire, jur să nu mai merg la VOT niciodată, să nu mai îndemn pe nimeni să-mi urmeze sfaturile, să nu mai am încredere în aparențele de moment, în posibile „sosii” ale unor mari și demni conducători ce-au dat acestui Neam demnitate și Țării un imens prestigiu internațional!               

Leave a Reply

Desfășurător